Dé praktijk voor endodontie in Tilburg

endo ban4

 

Informatie voor verwijzers

Via deze site hoop ik patienten en verwijzende collega's inzicht te geven in EndoBrabant en mijn werkzaamheden. Daarbij is het mogelijk de site te gebruiken om met x-foto's uw patient voorlichting te geven over endodontische problemen en hun oplossingen: de endo-wiki.

Hoe te verwijzen

Wilt u een patiënt naar mij verwijzen voor endodontische of endomicrochirurgische behandeling, stuur dan een mail naar . Dit is een zorgmailadres, zodat uw mail conform de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt verwerkt.

Graag ontvang ik  naast de NAW gegevens van de patiënt een omschrijving van het probleem en de gevraagde behandeling, bij voorkeur met bijbehorende x-foto's. Zijn geen x-foto's aanwezig, dan dit graag vermelden.

Vragen en overleg?

Doordat ik werkzaam ben op diverse locaties is contact per mail de snelste manier en kan ik u binnen zeer redelijke termijn mijn mening geven. In dringende gevallen kunt u mij via het secretariaat van EndoBrabant  bereiken. zie hiervoor de contactpagina.