Dé praktijk voor endodontie in Tilburg

endo ban4

 

Uw behandelaar: Herman M. Kostelijk

hermanAls tandarts afgestudeerd in 1979 aan de RijksUniversiteit Groningen ben ik sinds 2006 officieel wat men een 'gedifferentieerde' tandarts noemt. Dit betekent, dat ik geen tandarts-specialist ben (er zijn slechts 2 tandarts-specialismen erkend, de kaakchirurg en de orthodontist) maar dat ik mij heb toegelegd op een deelgebied van de tandheelkunde en mij specifiek op dat gebied verder heb ontwikkeld. In mijn geval is dat de endodontie, oftewel de kennis en behandeling van alles wat met de wortel van een tand of kies te maken heeft.

Deze kennis en kunde heb ik grotendeels opgedaan aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik ben erkend door de European Society for Endodontology, als Certified Member. Ik houd me in het algemeen bezig met wortelkanaalbehandelingen en alle complicaties die daar bij op kunnen treden (afgebroken instrumenten, geblokkeerde kanalen, zeer wijde kanalen, enz.) en met operaties aan de wortelpunt, wanneer een behandeling door de tand of kies niet mogelijk is (endomicrochirurgie).

Werkplek

in tandartsteam de Besterd in Tilburg ben ik daar - verantwoordelijk voor de endodontie - één dag per week werkzaam.

Eén dag per week werk ik in Asse (Brussel), in het Centrum voor Gespecialiseerde Tandheelkunde aldaar.

Registraties

BIG-registratie

registratie big


Kwaliteitsregister tandartsen

registratie krt


European Society of Endodontology

registratie ese